แม้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้เก่งขนาดไหน แต่ผมเชื่อว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น การปัดเศษ ทศนิยม ต้องมีบางคนที่ลืมกันบ้าง ตัวผมเองก็เช่นเดียวกัน วันนี้เลยถือโอกาสมาเคาะสนิมกันหน่อย เริ่มจาก

ฟังก์ชั่น round()

  • การทำงานของฟังก์ชั่นนี้ ถ้าถึง 5 จะปัดขึ้น ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง

ตัวอย่าง

 

ฟังก์ชั่น ceil()

  • คำสั่งนี้จะปัดขึ้นเท่านั้น ไม่สนใจว่าทศนิยมจะมากกว่า 5 หรือ น้อยกว่า 5

ตัวอย่าง

 

ฟังก์ชั่น floor()

  • คำสั่งนี้จะปัดลงเท่านั้น ไม่สนใจว่าทศนิยมจะมากกว่า 5

ตัวอย่าง

พอเข้าใจมั๊ยครับ ทั้ง 3 ฟังก์ชั่น มีการใช้ที่เหมือนกัน ต่างกันแค่ผลลัพธ์ที่ออกมาเท่านั้นเอง

Comments