แม้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้เก่งขนาดไหน แต่ผมเชื่อว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น การปัดเศษ ทศนิยม ต้องมีบางคนที่ลืมกันบ้าง ตัวผมเองก็เช่นเดียวกัน วันนี้เลยถือโอกาสมาเคาะสนิมกันหน่อย เริ่มจาก

ฟังก์ชั่น round()

 • การทำงานของฟังก์ชั่นนี้ ถ้าถึง 5 จะปัดขึ้น ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง
round( ตัวเลข [, จำนวนทศนิยม = 0] )   // รูปแบบการใช้

ตัวอย่าง

echo round( 1.54 ); // คำตอบ 2
echo round( 1.216 ,2 ); //คำตอบ 1.22
echo round( -1.555 ,2 ); //คำตอบ -1.56
echo round( -1.213,2 ); //คำตอบ -1.21

 

ฟังก์ชั่น ceil()

 • คำสั่งนี้จะปัดขึ้นเท่านั้น ไม่สนใจว่าทศนิยมจะมากกว่า 5 หรือ น้อยกว่า 5
ceil( เลขทศนิยม )  // รูปแบบการใช้

ตัวอย่าง

echo ceil( 1.10 ); //คำตอบ 2
echo ceil( 1.67 ); //คำตอบ 2
echo ceil( -1.88 ); //คำตอบ -1
echo ceil( -1.33 ); //คำตอบ -1

 

ฟังก์ชั่น floor()

 • คำสั่งนี้จะปัดลงเท่านั้น ไม่สนใจว่าทศนิยมจะมากกว่า 5
floor( เลขทศนิยม )   // รูปแบบการใช้

ตัวอย่าง

echo floor( 1.10); //คำตอบ 1
echo floor( 1.67); //คำตอบ 1
echo floor( -1.88); //คำตอบ -2
echo floor( -1.33); //คำตอบ -2

พอเข้าใจมั๊ยครับ ทั้ง 3 ฟังก์ชั่น มีการใช้ที่เหมือนกัน ต่างกันแค่ผลลัพธ์ที่ออกมาเท่านั้นเอง

Comments