Category: Mac

26Feb
Mac Programming Wordpress

[Mac] วิธีใช้คำสั่ง Command ใน Terminal เพื่อ Export ฐานข้อมูลทั้งหมดใน MAMP

หลังจากที่ในตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Mac ทำงาน ก็ต้องบอกว่า คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ได้จะอวยหรืออะไรนะ แต่มันไว ตอบสนองกับงานได้ดีกว่าที่เคยใช้ Window...

26Feb
Computer Mac

วิธีติดตั้ง ฟอนต์ (font) ลงบนเครื่อง Mac ทำได้ง่ายๆ

หลายๆคน เคยแต่ติดตั้งฟอนต์บน PC พอเปลี่ยนมาใช้ Mac ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร งง.. เพราะว่าการใช้งานบน PC...