Tag: การสร้างเขื่อนแม่วงก์

26Feb
General

พื้นที่ป่าไม้ของไทย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

เห็น ภาพนี้แล้วใจหายเหมือนกัน เพราะนับวัน ป่าไม้ของประเทศไทยเรา จะยิ่งลดน้อยลงไปทุกที จากภาพ ขอเปรียบเทียบง่ายๆ กับญี่ปุ่น ซึ่งประเทศที่เป็นฐานเศรษฐกิจโลกอย่างญี่ปุ่น...