Tag: การอ่าน

26Feb
Healthy

เทคนิคเสริมทักษะ “อ่านจำ อ่านเข้าใจ” สอบได้ชัวร์

การสอบให้ได้ผลตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญ คือ ทักษะการจำ-การทำ ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเรียน และทบทวน ซึ่งปัจจัยข้างต้นสามารถฝึกฝนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจทุกสนามสอบ...