Tag: การเขียน loop php

26Feb
Programming

PHP : การเขียน Loop มีส่วนทำให้ระบบช้า

การเขียน loop php ที่ทำให้เว็บมีการทำงานที่ช้า โดยทั่วไปการวนลูปถือเป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรม และหากผู้เขียนเขียนได้ไม่เนียนพอ ก็อาจจะส่งผลให้เว็บนั้นๆทำงานช้าได้ $arr =...