Tag: ชีวิตประจำวัน

26Feb
General

TsupamaN แนะนำตัว

สวัสดีอย่างไม่เป็นทางการครับ ผมชื่อ tsupaman นามปากกาว่า “ไฟดับ” ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อสาธยายเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้น และเขียนเก็บไว้เป็นไดอารี่ส่วนตัว แต่อย่างให้โลกรู้ก็แค่นั้นเอง รวมไปถึงผลงานที่ผ่านมา...