Tag: ซำกกกอก ภูกระดึง

26Feb
Travel

[ทริป] ครั้งแรกกับภูกระดึง 2 คืน 3 วัน พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 2

จากตอนที่แล้วครับ  ครั้งแรกกับภูกระดึง 2 คืน 3 วัน พฤศจิกายน 2556...