Tag: ตั้งค่าพักหน้าจอคอม

26Feb
Computer

วิธีตั้งค่า notebook ให้เครื่องไม่ดับ เมื่อทิ้งไว้นานๆ

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรจะรู้เอาไว้ มันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในบางโอกาสที่เราต้องการจะใช้มัน อย่างเช่นวันนี้ ผมเอาวิธีตั้งค่า notebook ให้เครื่องไม่ดับ เมื่อทิ้งไว้นานๆ เริ่มแรก...