Tag: ติดตั้ง Font

26Feb
Computer Mac

วิธีติดตั้ง ฟอนต์ (font) ลงบนเครื่อง Mac ทำได้ง่ายๆ

หลายๆคน เคยแต่ติดตั้งฟอนต์บน PC พอเปลี่ยนมาใช้ Mac ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร งง.. เพราะว่าการใช้งานบน PC...

26Feb
Computer

วิธีติดตั้ง Font บน Windows 7

เดิมทีคอมพิวเตอร์ของเรา เมื่อลง Windows มาพร้อมใช้งานแล้ว ฟ้อนต์ที่อยู่ในเครื่องของทุกเครื่อง จะเป็นฟ้อนต์มาตรฐาน ซึ่งเครื่องไหนๆ ก็มีเหมมือนกันหมด แต่ถ้าหากเราต้องการฟ้อนต์ที่แปลกกว่าคนอื่น...