Tag: ทางช้างเผือก

26Feb
Photo/Camera

เริ่มแล้ว มาเตรียมตัวถ่ายภาพ “ทางช้างเผือก ปี 2559”

ผมเป็นคนถ่ายภาพคนนึง ที่อยากจะมีโอกาสในการเก็บภาพทางช้างเผือก The Milky Way เอาไว้ในผลงานตัวเองสักครั้ง ปีนี้เลยขอเขียนไว้ใน blog ตัวเอง...

26Feb
Photo/Camera

[Canon] วิธีถ่ายฟ้าผ่าหรือสายฟ้า และการตั้งค่าของกล้อง

ช่วงที่ผ่านมาเดือน 2 เดือนนี้ มีทางช้างเผือกให้ถ่ายแล้ว ณ เวลานี้ พายุเริ่มเข้า ฝนเริ่มตกมากขึ้นทุกวัน ตากล้องมือสมัครเล่นอย่างผมก็ต้องเปลี่ยนมาถ่ายตามสภาพอากาศเช่นกัน...