Tag: ภาพยาก

26Feb
Photo/Camera

30 ภาพ ที่กว่าจะได้มาของตากล้อง

ภาพแต่ละภาพกว่าจะได้มานั้น บางภาพก็ง่ายซะเหลือเกิน บางภาพก็ยากซะจนท้อ แล้วแต่มุมมองของตากล้องแต่ละคน ผมเชื่อว่าตากล้องส่วนใหญ่ อยากจะได้ภาพในมุมมองของตนเอง ที่แปลกตาไม่เหมือนใคร ยิ่งมุมมองแปลก ยิ่งให้ความท้าทายในอาชีพช่างภาพยิ่งนัก...