Tag: มะเร็งสมอง

26Feb
Healthy

วิธีดูอาการเป็นมะเร็ง 14 ชนิด

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิด ต่างๆ ทั้ง 14 ชนิด อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย วิธีตรวจสอบด้วยตัวเอง การใช้ชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง...