Tag: ย่อรูป

26Feb
Computer Website

วิธีลดขนาดไฟล์รูปภาพ PNG ด้วย tinypng.com

ไฟล์รูปภาพไม่ว่าจะเป็นไฟล์ JPG,PNG,GIF ล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในหน้าเว็บไซต์ หากรูปภาพในหน้าเว็บไซต์ของเรามีขนาดใหญ่ ก็จะส่งผลถึงการโหลดหน้าเว็บไซต์นั้นนานขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้รูปภาพตามโอกาสต่างๆ ในเว็บไซต์ ควรจะต้องพิจารณา เรื่องการเลือกประเภทของไฟล์รูปภาพ...

26Feb
Computer

โปรแกรมจัดการรูปภาพ FastStone Photo Resizer ขั้นเทพ

การย่อขนาดรูปภาพ ย่อขนาดไฟล์รูปภาพ การเปลี่ยนชื่อภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นของนักแต่งภาพ นักถ่ายรูป หรือใครที่คลุกคลีกับงานแบบนี้คงจะพอเข้าใจว่า มันไม่ได้ง่ายเลย ถ้าจะทำการย่อขนาดรูปภาพ ย่อขนาดไฟล์รูปภาพ...