Tag: ย่อ pdf

26Feb
Computer

วิธีย่อขนาดไฟล์ PDF แบบ Online ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

ไฟล์ PDF ที่เห็นอยู่ทั่วไป เรามักจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ นอกซะจากเรามีโปรแกรม Acrobat ที่ใช้สำหรับแก้ไขไฟล์ PDF โดยเฉพาะ...