Tag: วิธีลดขนาดรูปภาพ

26Feb
Computer Website

วิธีลดขนาดไฟล์รูปภาพ PNG ด้วย tinypng.com

ไฟล์รูปภาพไม่ว่าจะเป็นไฟล์ JPG,PNG,GIF ล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในหน้าเว็บไซต์ หากรูปภาพในหน้าเว็บไซต์ของเรามีขนาดใหญ่ ก็จะส่งผลถึงการโหลดหน้าเว็บไซต์นั้นนานขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้รูปภาพตามโอกาสต่างๆ ในเว็บไซต์ ควรจะต้องพิจารณา เรื่องการเลือกประเภทของไฟล์รูปภาพ...