Tag: สุขภาพหน้าจอคอม

26Feb
Computer Healthy

การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

1. หน้าตรง หรือก้มลงมองจอเล็กน้อย ไม่เกิน 20องศา ตาห่างจากคอมประมาณ 45-60 ซม. 2.ไหล่ปล่อยวางสบาย...