Tag: เขียนโปรแกรม wordpress

26Feb
Wordpress

WordPress ฟังก์ชั่นนับจำนวน Post ใน Category

ในการเขียน Theme wordpress ขึ้นมาเองนั้น เราสามารถเขียนคำสั่ง หรือฟังก์ชั่นเสริมเข้าไปได้ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Theme WordPress...