Tag: เต็นท์กันน้ำ

26Feb
Travel รีวิว

[รีวิว K2] แกะซอง K2 FORTRESS เต็นท์พักแรมสำหรับ 4 คน

วันนี้ขอเอาเต๊นท์ K2 FORTRESS เต็นท์พักแรมสำหรับ 4 คน มารีวิวแบบแกะซองไปรษณีย์ โดยขอเน้นไปที่รายละเอียดการแกะไปจนถึงกางเป็นรูปเป็นร่าง ส่วนการกางแบบจริงจังขอข้ามไปที่ตอนหน้า...