Tag: เปรียบเทียบ 77D กับ 80D

26Feb
Photo/Camera

เปรียบเทียบ Canon EOS 77D กับ 80D รีวิวสเปค

ในระยะเวลาต่างกันแค่ไม่ถึงปี ทาง Canon ได้ออกกล้องรุ่นใหม่ๆ ออกมารัวๆ จนใครที่เล็งรุ่นนั้นๆ ไว้ เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียว อย่างเช่น...