Tag: เว็บไซต์คืออะไร

26Feb
Website

ถ้าคิดจะมีเว็บไซต์ เราต้องรู้อะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร

ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่าง นอกจากการมีสถานที่ทำงาน หน้าร้าน หรือสำนักงานแล้ว สิ่งที่หลายๆ คนคิดถึงกันก็อาจจะเป็น การมีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์ นั่นคือ การมีเว็บไซต์...