Tag: โรคร้อนลงผิว

26Feb
Healthy

เตรียมรับมือ 7 โรค หน้าร้อนนี้

พบ 7 โรคฮิตในหน้าร้อน และ 10 บัญญัติตามคำแนะนำแพทย์ ช่วยร่างกายแกร่งฝ่าไอร้อน ร้อนนี้ ไม่ว่าจะต้องอยู่เผชิญแดดจ้ากลางแจ้ง...