Tag: Export ฐานข้อมูล

26Feb
Mac Programming Wordpress

[Mac] วิธีใช้คำสั่ง Command ใน Terminal เพื่อ Export ฐานข้อมูลทั้งหมดใน MAMP

หลังจากที่ในตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Mac ทำงาน ก็ต้องบอกว่า คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ได้จะอวยหรืออะไรนะ แต่มันไว ตอบสนองกับงานได้ดีกว่าที่เคยใช้ Window...