Tag: flowchart

26Feb
Computer

การเขียน flowchart เบื้องต้น สัญลักษณ์ พร้อมตัวอย่าง

การเขียนผังงาน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Flowchart Flowchart คือ ผังงานที่ใช้รูปภาพมาแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยจะใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อใช้แทนรูปแบบหรือการทำงานของคำสั่งโปรแกรม สัญลักษณ์ของผังงาน...