Tag: Homograph attack

26Feb
Website

เตือนภัย! การฟิชชิ่ง โดยการใช้ตัวอักษรของภาษาอื่น มาประกอบเป็น URL

วงการ SSL ต้องสะเทือนอีกครั้ง เมื่อมีรูปแบบการฟิชชิ่งข้อมูลในรูปแบบของการใช้ตัวอักษรภาษาอื่น มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ URL เว็บไซต์หรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวอักษรที่อยู่ในโดเมนนั่นเอง (ถ้าพูดให้ถูก...