Tag: PHP ปัดเศษ

26Feb
Programming

PHP ฟังก์ชั่นการปัดเศษ ทศนิยม

แม้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้เก่งขนาดไหน แต่ผมเชื่อว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น การปัดเศษ ทศนิยม ต้องมีบางคนที่ลืมกันบ้าง ตัวผมเองก็เช่นเดียวกัน วันนี้เลยถือโอกาสมาเคาะสนิมกันหน่อย เริ่มจาก...