Tag: PHP เปลี่ยน datetime

26Feb
Programming

PHP : เปลี่ยน datetime ใน SQL ให้เป็นวันที่ภาษาไทย

เวลาเราเก็บข้อมูลในรูปแบบของวันที่ในฐานข้อมูลนั้น รูปแบบมันจะประมาณนี้ 2011-08-05 คือ ปี-เดือน-วัน อันนี้คือรูปแบบของ date ถ้าเป็น datetime...