Tag: Wordpress Multisite

26Feb
Wordpress

[WordPress] วิธีการทำ WordPress Multisite – WPMU

หลังจากที่เขียนบทความนี้ไป การทำ Wildcard DNS  เกือบปีได้ 555+ เพราะมันเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ในการทำ WPMU...