Tag: wp change logo login

26Feb
Wordpress

WordPress : วิธีเปลี่ยนโลโก้ Login ตามใจฉัน

ถามเรื่อง WordPress หากเราไม่อยากให้คนทั่วไปรู้ในขั้นต้นว่า เราใช้ WordPress เป็นตัวขับเคลื่อนระบบ ซึ่งเค้าอาจจะทราบจากตอนที่เค้า Login เข้าระบบ...