อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอ เชิญน้องๆ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

dekday-chaingmai

ภายในงานเด็กๆจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เต็มด้วยสาระความรู้เพื่อสอดรับกับคำขวัญวันเด็ก “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง” อีกทั้งยังจะได้เพลิดเพลินกับแมสคอตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งตัวโบโซ่ และ Cos play ตัวการ์ตูนญี่ปุ่น พร้อมชมการแสดงบนเวทีและร่วมเล่นเกมส์ต่างๆชิงของรางวัลมากมาย

สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมวันเด็กตาม สวนองค์กรต่างๆ อาทิ สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะมีกิจกรรมพร้อมแจกของรางวัลอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือทางเว็ปไซด์ www.royalparkrajapruek.org

Comments