การสอบให้ได้ผลตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญ คือ ทักษะการจำ-การทำ ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเรียน และทบทวน ซึ่งปัจจัยข้างต้นสามารถฝึกฝนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจทุกสนามสอบ

reading-and-memory

เริ่มจากพิจารณาส่วนประกอบของเนื้อหาคร่าว ๆ โดยอ่านคำนำ สารบัญ คำชี้แจง คำนิยม ภาคผนวก เพื่อรู้ถึงประเด็นหลัก ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร หนังสือกำลังจะบอกอะไร อ่านแล้วจะรู้อะไร เป็นการกำหนดขอบเขต หรือ โฟกัสแนวทางสร้างความเข้าใจได้ถูกจุด

จากนั้น จับประเด็น พร้อมทำความเข้าใจเป็นระยะ โดยหมั่นตั้งคำถาม เช่น หากอ่านจบบทย่อย หรือ บทใหญ่ ให้ถามตัวเองว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ส่งผลอย่างไร เมื่อตรวจสอบความเข้าใจถูกต้องแน่นอนแล้ว อาจบันทึกเป็นข้อความสั้นในกระดาษ หรือ ทำเป็นมายแมปปิ้ง เพื่อสะดวกในการจำ และทบทวนได้ตรงประเด็นภายหลัง

หรือ จินตนาการ วาดภาพเนื้อหาขึ้นในใจ ดำเนินเป็นเรื่องราว โดยผูกโยงประเด็นสำคัญแต่ละบทต่อเนื่อง จะช่วยจำได้ดีขึ้น นอกจากนั้น การคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน สามารถเพิ่มความเข้าใจได้ดีเช่นกัน

เตรียมพร้อมสะสมความรู้ทุกวัน เมื่อใกล้สอบสมองก็จะปลอดโปร่ง เพราะไม่ต้องหักโหมอ่านมากเกินไป มั่นใจพร้อมลุย.

Comments