PSR คืออะไร

Problem Steps Recoder (PSR) คือโปรแกรมย่อยในการช่วยบันทึกการทำงานที่ช่วงเวลาที่เรามีปัญหา ไม่ว่าปัญหานี้จะมาจากตัวโปรแกรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการบันทึกขั้นตอนขณะที่เกิดปัญหาได้ หลังจากนั้นก็ส่งไฟล์นี้ไปให้ คนที่เราต้องการให้เขาช่วยเหลือได้

ประโยชน์ ที่เห็นได้ชัดคือ ผู้ช่วยในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ของคุณ สามารถเห็นข้อความของปัญหา ขั้นตอนก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไข หรือส่งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไปให้คนอื่นๆ ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

psr

วิธีใช้โปรแกรม PSR

  1. กดปุ่ม Start
  2. พิมพ์คำว่า PSR ในช่อง Search
  3. เลือกโปรแกรมที่แสดงไว้
  4. จะมีหน้าต่างปรากฏ คล้ายการบันทึกไฟล์เสียงหรือวีดีโอ
  5. กดปุ่ม “Start Recrod” เพื่อเริ่มบันทึกขั้นตอนก่อนปัญหาที่เกิด จนกระทั่งเกิดปัญหา
  6. กดปุ่ม “Stop Record” เมื่อบันทึกขั้นตอนเสร็จแล้ว
  7. หลังกดปุ่ม Stop Record จะพบหน้าต่างให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบของ .ZIP
  8. ส่งไฟล์ ZIP ที่ได้ไปให้บุคคลที่เราต้องการให้เขาช่วยเหลือ

ไฟล์ที่แตกออกมาจาก .ZIP นั้น จะได้เป็น .mht ซึ่งใช้รันบน Inertnet Explorer(IE) ได้เลย มีขนาดไฟล์ที่สามารถส่งทาง email ได้ เรียกได้ว่าโปรแกรม PSR นี้เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับคนที่ทำงานด้าน Admin ทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมากเลยทีเดียว

Comments