Tag: การทำงานของ wordpres

26Feb
Wordpress

การเขียน Theme WordPress ตอนที่ 1

ก่อนที่เราจะมาเริ่มเขียน Theme WordPress ใช้งานเองนั้น เรารู้จักกับ WordPress ดีพอหรือยัง สามารถใช้งานมันได้เต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง เรียนรู้ระบบต่างๆภายในแล้วหรือยัง...