Tag: ตรวจเช็คลมยาง

26Feb
Travel

ข้อควรรู้ในการใช้รถหน้าฝน ปลอดภัยและประหยัด

ใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกนี้ อาจจะต้องทำใจกันหน่อย รถจะติดมากกว่าเดิม นอกจากเสียเวลาแล้ว ยังทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยและเรื่องสำคัญคือ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ข้อควรรู้ในการใช้รถหน้าฝน ก่อนออกจากบ้าน ตรวจดูสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝน...