Tag: ติดบุหรี่

26Feb
Healthy

ประเมินตัวเองซะ คุณติดบุหรี่มากในระดับไหน

แน่นอนว่าคนสูบบุหรี่ทุกคนนั้น มีพฤติกรรมการสูบที่ไม่เหมือนกัน บางคนสูบบุหรี่ตลอดเวลา เปิดเผยตลอด บางคนไม่สูบให้ทางบ้านรู้ หรือแอบพ่อแม่สูบ บางคนสูบบุหรี่เฉพาะตอนที่มีปาร์ตี้ สังสรรค์กับเพื่อนๆ บางคนสูบก็ได้...