แน่นอนว่าคนสูบบุหรี่ทุกคนนั้น มีพฤติกรรมการสูบที่ไม่เหมือนกัน บางคนสูบบุหรี่ตลอดเวลา เปิดเผยตลอด บางคนไม่สูบให้ทางบ้านรู้ หรือแอบพ่อแม่สูบ บางคนสูบบุหรี่เฉพาะตอนที่มีปาร์ตี้ สังสรรค์กับเพื่อนๆ บางคนสูบก็ได้ ไม่สูบก็ได้ ตามที่ยกตัวอย่างมานี้ หากเราต้องการจะเลิกบุหรี่จริงๆ เราควรรู้ตัวเองว่า เราติดบุหรี่มากแค่ไหน มาประเมินตัวเองกันเลยครับ

ลองสำรวจตัวเองตามหัวข้อต่อไปนี้นะครับ

  1. คุณต้องสูบบุหรี่ทุกวัน จนรู้สึกว่าขาดบุหรี่ไม่ได้ ใช่หรือไม่ ?
  2. หลังจากตื่นนอน คุณต้องสูบบุหรี่ทันที หรือภายใน 30 นาที ใช่หรือไม่ ?
  3. หลังอาหาร คุณต้องสูบบุหรี่ ใช่หรือไม่ ?
  4. เวลามีปาร์ตี้ สังสรรค์ ดื่มของมึนเมา คุณสูบบุหรี่มากกว่าเดิมหลายเท่า ใช่หรือไม่ ?
  5. คุณสูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ 10 มวน ใช่หรือไม่ ?
  6. หากคุณอดบุหรี่ เกิน 6 ชั่วโมงจะทำให้ปวดหัว เครียดมาก กระวนกระวาย และหงุดหงิด ใช่หรือไม่ ?

หากตอบว่าใช่เกิน 3 ข้อขึ้นไป แสดงว่า คุณเข้าข่ายติดบุหรี่รุนแรง และยิ่งคุณมีอาการดังข้อสุดท้าย (ข้อ 6) คุณเข้าข่ายติดบุหรี่รุนแรง และควรลด ละ เลิก ให้ได้โดยเร็ว ก่อนสุขภาพคุณจะแย่ไปกว่านี้ครับ

Comments