Tag: ฟันผุ

26Feb
Healthy

แปรงฟัน หลังอาหารทันที ดีหรือไม่

จากการวิจัยพบว่าการสัมผัสกับอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดในระหว่างมื้ออาหาร ทำให้เคลือบฟันของคุณอ่อนตัว การแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดในทันที นั้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดการสึกกร่อนของฟัน ผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการสึกกร่อนของฟัน มักบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น...