จากการวิจัยพบว่าการสัมผัสกับอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดในระหว่างมื้ออาหาร ทำให้เคลือบฟันของคุณอ่อนตัว การแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดในทันที นั้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดการสึกกร่อนของฟัน

clean-after-eat

ผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการสึกกร่อนของฟัน มักบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น ผลไม้ตระกูลส้ม น้ำส้มสายชูและน้ำอัดลม (รวมไปถึงน้ำอัดลมที่มีรสหวาน, ไดเอทโซดา และน้ำที่มีรสซ่า)

ดังนั้นการแปรงฟันทันทีหลังอาหารอาจทำร้ายฟันได้เนื่องจากฟันจะถูกขัด ด้วยกรดจากอาหารและเครื่องดื่มได้ หรือฟันที่มีการสัมผัสกับสภาวะที่เป็นกรดเป็นระยะเวลานาน อาจทำลายหรือกัดกร่อนผิวของเคลือบฟัน เพื่อช่วยในการลดการสึกกร่อนของฟัน ขอแนะนำให้ควรบ้วนปากด้วยน้ำหลังอาหารทันที จากนั้นอีก ประมาณ 30 นาที จึงค่อยแปรงฟัน

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เราควรปฏิบัติอย่างไร ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ฟันเราแข็งแรงไปตลอดนะครับ

Comments