Tag: มัลแวร์

26Feb
Computer

[Malware] ภัยร้ายที่แนบมากับ “การติดตั้งโปรแกรมฟรี”

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยโปรแกรมฟรี หรือโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์ทั้งนั้น รวมไปถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ ก็ต้องเตรียมใจเอาไว้สำหรับความปลอดภัยและภัยคุกคามของคอมพิวเตอร์ นั่นคือ มัลแวร์ (ไวรัส,โทจัน,สปายแวร์ ฯลฯ)...

26Feb
Computer

ป้องกัน Malware ด้วยเครื่องมือของ Windows 7

คำถาม : อยากให้แนะนำโปรแกรมสแกนไวรัสที่ไม่หน่วงเครื่องและมีประสิทธิภาพดีๆ ให้หน่อย เพราะเวลาเอาโปรแกรมอย่าง Norton Internet Security หรือ...