Tag: ส่งรูปขาย shutterstock

26Feb
IM/SEO

ส่งรูปขายครั้งแรกกับ ShutterStock

แต่ก่อน ผมคิดว่าการถ่ายรูปเป็นเพียงสิ่งที่ฮิตกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น จนได้มีโอกาสซื้อกล้อง DSLR ครั้งแรกก็คือรุ่น Canon EOS 500D ให้พี่ชายซึ่งมีฝีมือระดับท็อปๆ...