Tag: เลิกบุหรี่ดีอย่างไร

26Feb
Healthy

เมื่อเลิกบุหรี่แล้ว จะมีผลดีอะไรเกิดขึ้น ?

ผมเชื่อนะว่า คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ พอผ่านชีวิต ผ่านเหตุการณ์อะไรไปหลายๆ อย่าง มักจะคิดกับตัวเองว่า อยากเลิกบุหรี่ โดยส่วนตัวผมเอง ทั้งคนใกล้ตัว...