Tag: Browser Private Mode

26Feb
Computer

ท่องเน็ตปลอดภัย แค่ใช้ Browser Private Mode (ไม่ระบุตัวตน)

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นทุกวัน ทำให้ความปลอดภัยในการใช้งานน้อยลง บรรดาผู้ไม่หวังดีก็มีมากขึ้น แล้วทำอย่างไร เราถึงจะเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ไม่โดนขโมยข้อมูลส่วนตัว หรือเรียกว่าถูกแฮคนั่นเอง การใช้งานอะไรก็แล้วแต่...