Tag: PSR คืออะไร

26Feb
Computer

โปรแกรม Problem Steps Recoder (PSR) เครื่องมือ Admin

PSR คืออะไร Problem Steps Recoder (PSR) คือโปรแกรมย่อยในการช่วยบันทึกการทำงานที่ช่วงเวลาที่เรามีปัญหา ไม่ว่าปัญหานี้จะมาจากตัวโปรแกรมใดๆ ก็ตาม...