Tag: wordpress url ภาษาไทย ยาว

26Feb
Wordpress

WordPress : ตั้งค่า Permalink ให้ URL ภาษาไทยยาวๆ

WordPress การตั้งค่า Permalink ให้ URL ภาษาไทยยาวๆ หากเราเขียนเว็บขึ้นมาเองสักตัวนึง เราสามารถกำหนดให้ url...