เวลาเราเก็บข้อมูลในรูปแบบของวันที่ในฐานข้อมูลนั้น รูปแบบมันจะประมาณนี้ 2011-08-05 คือ ปี-เดือน-วัน อันนี้คือรูปแบบของ date ถ้าเป็น datetime ก็จะประมาณนี้ 2011-08-05 10:32:11 ซึ่งเวลาแสดงผลบนหน้าจอ มันจะทำให้อ่านลำบาก วันนี้ผมเลยเอาฟังก์ชั่นสำหรับจัดการเรื่องวันที่และเวลาพวกนี้มาให้ใช้งานกันครับ

ไฟล์ changeDate.php Copy มาวางได้เลยครับ

$thai_day_arr=array("อาทิตย์","จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์");
$thai_month_arr_full=array(
 "0"=>"",
 "1"=>"มกราคม",
 "2"=>"กุมภาพันธ์",
 "3"=>"มีนาคม",
 "4"=>"เมษายน",
 "5"=>"พฤษภาคม",
 "6"=>"มิถุนายน",
 "7"=>"กรกฎาคม",
 "8"=>"สิงหาคม",
 "9"=>"กันยายน",
 "10"=>"ตุลาคม",
 "11"=>"พฤศจิกายน",
 "12"=>"ธันวาคม"
);
$thai_month_arr=array(
 "0"=>"",
 "1"=>"ม.ค.",
 "2"=>"ก.พ.",
 "3"=>"มี.ค.",
 "4"=>"เม.ย.",
 "5"=>"พ.ค.",
 "6"=>"มิ.ย.",
 "7"=>"ก.ค.",
 "8"=>"ส.ค.",
 "9"=>"ก.ย.",
 "10"=>"ต.ค.",
 "11"=>"พ.ย.",
 "12"=>"ธ.ค."
);
function thai_date($time){
 global $thai_day_arr,$thai_month_arr;
 $thai_date_return = date("j",$time);
 $thai_date_return.= " ".$thai_month_arr[date("n",$time)];
 $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);
 $thai_date_return.= " ".date("H:i",$time)." น.";
 return $thai_date_return;
}

function thai_date2($time){
 global $thai_day_arr,$thai_month_arr;
 $thai_date_return = date("j",$time);
 $thai_date_return.= " ".$thai_month_arr[date("n",$time)];
 $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);
 return $thai_date_return;
}

function thai_date3($time){
 global $thai_month_arr_full;
 $thai_date_return = " ".$thai_month_arr_full[date("n",$time)];
 $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);
 return $thai_date_return;
}

function thai_date4($time){
 global $thai_day_arr,$thai_month_arr_full;
 $thai_date_return = date("j",$time);
 $thai_date_return.= " ".$thai_month_arr_full[date("n",$time)];
 $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);
 return $thai_date_return;
}

วิธีใช้งาน

ไฟล์สำหรับรัน index.php

include "changeDate.php";
$day = date("Y-m-d");
$today=strtotime($day);
echo thai_date2($today);

ประมาณนี้นะครับ ลองเล่นดู มันจะมี 4 ฟังก์ชั่น ผมยกตัวอย่างที่ 2 thai_date2() มาให้ดู แต่ละอันมันจะแตกต่างกัน

Comments