flash_vs_html5

ข้อดีและข้อเสียของ Flash

  • มี Plugin ที่ใช้งานเข้ากับ Browser เกือบทุกตัว
  • ได้รับความนิยมสูงจากนักพัฒนา และเป็นที่รู้จักมานาน
  • ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ของ Apple เช่น iPhone,iPad
  • ใช้เวลาในการโหลดนาน เพราะไฟล์ Flash จะทำการโหลดทีเดียวและใช้งานได้เลย

ใน ปัจจุบัน : เว็บ Social Network ขนาดใหญ่อย่าง Facebook และ Google+ ต่างก็สนับสนุนการทำงานร่วมกับ Flash และเกมส์บนอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นมาด้วย Flash โดยไม่ต้องมีอะไรมาก ผู้คนเกือบทั้งโลกต่างก็รับประโยชน์จากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นเสียแต่ iOS

ข้อดีและข้อเสียของ HTML5

  • Browser รุ่นใหม่กำลังจะให้การสนับสนุน รุ่นเก่า(มาก)หมดสิทธิ์ครับ
  • ใช้เวลาโหลดน้อยมากเมื่อเทียบกับ Flash
  • ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ไม่สมบูร์และเป็นที่รู้จักเท่าที่ควร
  • ทำงานได้เฉพาะ Browser ที่สนับสนุนอย่างสมบูรณ์

ใน อนาคต : นอกจากเว็บ Social Network แล้ว นักพัฒนาสาขาต่างๆก็ต้องการที่จะพัฒนาระบบให้รองรับกับอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันด้วย ซึ่ง HTML5 นี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทำให้นักพัฒนาเข้าถึงอุปกรณ์ของ Apple iOS ได้ และยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ Smart Phone และ Tablet อีกด้วย

Comments