ทำเว็บ wordpress กับเขียนโปรแกรมมาก็หลายปี แต่เชื่อมั๊ยครับว่า บางทีอะไรที่มันง่ายๆ หรือมีการใช้งานแบบคัดลอกแล้วเอามาวาง ทำให้ความจำลดน้อยลง ผมเป็นคนนึงที่เวลาใช้อะไรบ่อย มักจะติดนิสัยก็อปวางอย่างเดียว ทำให้เวลาต้องการใช้งานในระดับเจาะลึก เลยจำไม่ได้ซะงั้น

wordpress-date-format

เข้าเรื่องกันเลย เวลาผมจะใช้งาน Date Format ในแต่ละที ต้องมาเปิด google หรือคู่มือต่างๆ ว่าไอตัวย่อที่มีมาให้ มันใช้อย่างไร 555+ เรื่องของเรื่องคือ ขี้เกียจนั่งจำ (ไม่ควรทำตามนะครับ) วันนี้ผมเลยเอามาเขียนใส่ Blog เตือนความจำเอาไว้ซะเลย เวลาต้องการจะใช้ จะได้ไม่ต้องไปค้นหาที่อื่น มาเปิดเว็บตัวเองนี่แหละ

การใช้งาน WordPress Date Format ต่างๆ

ในการประกาศค่าวันที่ ส่วนใหญ่ผมจะใช้ง่ายๆ เลยก็ Date เช่น  the_time()  หรือ the_date() โดยตัวอักษรที่จะสื่อความหมายของมันจะเป็น

l, F j, Y

เวลาใช้งาน ค่าที่ได้ ก็จะประมาณนี้ : the_date(“l, F j, Y”);

Friday, July 28, 2016

อธิบายรายละเอียดคร่าวๆ ตามตารางด้านล่างนี้ครับ

Day of Month
d Numeric, with leading zeros 01–31
j Numeric, without leading zeros 1–31
S The English suffix for the day of the month st, nd or th in the 1st, 2nd or 15th.
Weekday
l Full name  (lowercase ‘L’) Sunday – Saturday
D Three letter name Mon – Sun
Month
m Numeric, with leading zeros 01–12
n Numeric, without leading zeros 1–12
F Textual full January – December
M Textual three letters Jan – Dec
Year
Y Numeric, 4 digits Eg., 1999, 2003
y Numeric, 2 digits Eg., 99, 03
Time
a Lowercase am, pm
A Uppercase AM, PM
g Hour, 12-hour, without leading zeros 1–12
h Hour, 12-hour, with leading zeros 01–12
G Hour, 24-hour, without leading zeros 0-23
H Hour, 24-hour, with leading zeros 00-23
i Minutes, with leading zeros 00-59
s Seconds, with leading zeros 00-59
T Timezone abbreviation Eg., EST, MDT …
Full Date/Time
c ISO 8601 2004-02-12T15:19:21+00:00
r RFC 2822 Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Unix timestamp (seconds since Unix Epoch) 1455880176

* ข้อมูลจาก wordpress format (https://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time)

ยกตัวอย่าง

 • F j, Y g:i a – November 6, 2010 12:50 am
 • F j, Y – November 6, 2010
 • F, Y – November, 2010
 • g:i a – 12:50 am
 • g:i:s a – 12:50:48 am
 • l, F jS, Y – Saturday, November 6th, 2010
 • M j, Y @ G:i – Nov 6, 2010 @ 0:50
 • Y/m/d \a\t g:i A – 2010/11/06 at 12:50 AM
 • Y/m/d \a\t g:ia – 2010/11/06 at 12:50am
 • Y/m/d g:i:s A – 2010/11/06 12:50:48 AM
 • Y/m/d – 2010/11/06

อยากใช้อย่างไร ก็เลือกได้เลยครับ หากจะเปลี่ยนปี คศ เป็นปี พศ ล่ะก็ ผมมีฟังก์ชั่นง่ายๆ มาแนะนำ

$thai_year = get_the_time('Y')+543; //ปี คศ บวกด้วย 543 จะได้เป็นปั พศ
the_time('j F '.$thai_year);  // ฟังก์ชั่นแสดงค่า

แค่นี้เองครับ ขึ้นอยู่กับว่า ใครเอาไปใช้งานอย่างไร หากมีฟังก์ชั่นดีๆ เอาไว้จะมาบอกต่อนะครับ การทำเว็บ wordpress หรือทำเว็บด้วย PHP ไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไป

บทความโดย tsupaman

Comments