เอาโค้ดการเขียน theme wordpress แบบง่ายๆ มาฝากอีกหนึ่งชุดครับ เพราะว่าผมต้องเขียนโปรแกรมแทบจะทุกวัน ฟังก์ชั่นหรือโค้ดต่างๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ก็อาจจะลืมไปบ้าง จึงคิดว่า เอามาเขียนไว้ใน blog ดีกว่า เวลาต้องการจะใช้ ก็จะได้ไม่ต้องไป search หาจากที่ไหนอีก

WordPress : สร้าง Relate Posts ไม่ให้โพสปัจจุบันแสดง

<h3 class="title"><span> Relate Posts</span></h3>
<div class="list">
	<ul>
	<?php 
		$category = get_the_category();
		$category_id = $category[0]->cat_ID; 
							
		$my_query = new WP_Query(array(
			'showposts' => 4,          //โชว์แค่ 4 พอ
			'orderby' => 'rand',         //แสดงผลแบบสุ่ม
			'cat' => $category_id,        //หมวดหมู่ปัจจุบัน
			'post__not_in' => array($post->ID)  //ไม่ให้โชว์โพสปัจจุบันที่มันแสดงอยู่
		));;
		while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();
	?>
		<li>
			<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('thumb_relate'); } ?></a>
			<p><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php title_short('...', 120); ?></a></p>
		</li>
	<?php
		endwhile;
	?>
</ul>
</div>

ลองเอาไปใส่ในไฟล์ single.php ดูครับ ส่วนเรื่องการปรับแต่ง CSS ก็ตัวใครตัวมันนะ 555+

บทความโดย TsupamaN

Comments